شرکت فرآورده های فولادی

شرکت فرآورده های فولادی

دفتر مرکزی :
 گرگان، خیابان ولیعصر، عدالت 24، ساختمان کاوه، طبقه سوم واحد پنجم
تلفن :  4- 32330103 17 0    
فاکس : 32343718 17 0
مدیریت فروش :   
 مهندس نیشابوری        تلفن :09112703598        پست الکترونیکی :Info@ab-shot.ir
کارخانه :  
کیلومتر 30 جاده گرگان – مشهد نرسیده به پل فاضل آباد جاده تیمورآباد
تلفن :     8-34264957 017 ،   34263755 17 0
فاکس :    34260590 17 0