شرکت فرآورده های فولادی

شرکت فرآورده های فولادی

دفتر مرکزی : گرگان، خیابان ولیعصر، عدالت 24، ساختمان کاوه، طبقه سوم واحد پنجم
تلفن :  4- 32330103 17 0  ،  01732320824   ،   01732327150  ، 

                        01732328588    ،   01732328522  ،  01732327122  ،  01732327123

فاکس : 32343718 17 0
ایمیل1 : info@ab-shot.ir
ایمیل2: faravardehfooladi@gmail.com
کارخانه :  کیلومتر 30 جاده گرگان – مشهد نرسیده به پل فاضل آباد جاده تیمورآباد
تلفن :     8-34264957 017  ،   34263755 17 0
فاکس :    34260590 17 0