شرکت فرآورده های فولادی

شرکت فرآورده های فولادی

کارگاه آموزشي

برگزاری کارگاه آموزشی یک روزه " آشنایی با شات پینینگ و پارامترهای موثر بر آن در " شرکت هواپیماسازی ایران(هسا) "
با توجه به اهمیت فراوان فرایند شات پینینگ در صنایع هوایی و با توجه به درخواست شرکت " شرکت هواپیماسازی ایران(هسا) ،اولین دوره تخصصی شات پینینگ در این مجموعه برگزار گردید.

21 تیر 1396